hanzana help

Hanzana HelpUw hulp op afstand!!

Instructies:

Klik op onderstaande link, en voer het programma uit.
Geef de medewerker het "ID" en "Password" dat in beeld verschijnt.

Instructions:
Click on the link and start the support program.
Give the employee the "ID" and "Password" as shown.


Hans de Bijlmac-logowindows-8-logo-excerpt
——mac—————pc